ახალი ამბები15

ყველა

    პუბლიკაციები5

    ყველა

      გამოიცა „სამეცნიერო ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში” IJSS 2023 წლის მეორე ნომერი