ახალი ამბები15

ყველა

    პუბლიკაციები5

    ყველა

      მცოცავი ოკუპაციის გავლენა მოსახლეობის დენადობაზე - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა კვლევის შედეგები წარადგინა